Vi arrangerer tradisjonell utstilling og messe for alle som ønsker å vise fram noe!

Vi deler i tre grupper: enheter i Norges Døveforbund, privatpersoner som har kunst å vise fram og bedrifter/organisasjoner ellers.

Kontakt oss for pristilbud på epost: info@dk2018.no